My+Care® – Henkilökunnan turvaksi

My+Care® – Kokonaisvaltaista henkilöturvaa modernilla tavalla toteutettuna vaativille asiakasryhmille.

Turvaa eri toimintayksiköihin

My+Care® tarjoaa laajan skaalan ratkaisuja, joilla voidaan modernilla tavalla luoda turvallinen henkilö- turvaratkaisu. Haastavat asiakkaat, erilaiset fyysiset ja vaihtelevat fyysiset tilat ovat My+Care® erikoisosaamista. Ymmärrys asiakkaiden tarpeista on pohjana, kun My+Care® ratkaisu suunnitellaan.

Innovatiiviset ratkaisut

Järjestelmään voidaan lisätä rajaton määrä langattomia ja paikantavia  turvapainikkeita, joista voi lähettää paikkatiedolla varustetun hiljaisen lisäapu- pyynnön tai hälytyksen kun apua tarvitaan. My+Care® kehittämä ranneke mahdollistaa näiden lisäksi myös hoitajalle puheyhteyden ulkona.  

Tehokas hälytysten hallinta

Avun tarvitsijan sijainti näkyy suoraan kutsuviestissä ja kartalla. My+Care® hallintapaneelilta pystyy näkemään tilannekuvan tapahtumista ja hälytyksiä voidaan ohjata myös ulkopuolisille tahoille tarvittaessa.

Tulevaisuuden henkilöturvaa

My+Care® tarjoaa luotettavan pohjan turvaratkaisun toteuttamisessa. Teknologia mahdollistaa uusien ratkaisujen tuomisen asiakkaalle ja My+Care® avulla vanhat järjestelmät voidaan uusia nykypäivän vaatimusten tasolle. Avoimet rajapinnat antavat mahdollisuuden tiedon integroimiseen haluttuihin tietojärjestelmiin ja joustavat mahdollisuudet kehitystyöhön.

Schedule a demo

If you would like to schedule a demo with a My+Care representative in your region, please fill out the fields below.